SRL în Bulgaria

Societatea cu răspundere limitată (SRL) poate fi constituită din 1 sau mai mulți asociați.

În caz de asociat unic un SRL se constituie prin Act constitutiv (statut) și se numește ЕООД.

Societatea cu răspundere limitată SRL cu mai mulți asociați se constituie prin Contract de societate (statut) și se numește ООД. Asociații pot fi persoane fizice sau juridice.

Societatea este o persoană juridică separată - fiecare asociat răspunde pentru datoriile societății doar în limita părților sociale. Practic nici asociatul nu răspunde pentru datoriile firmei, nici firma - pentru datoriile asociatului.

Aportul în capitalul social poate fi în numerar (în cash) sau în natură, varianta în numerar fiind mult mai simplă.

Legislația din Bulgaria permite ca o societate poate fi înființată cu capital de doar 2 leva, adică 1 euro.

Administrator în SRL poate fi doar o persoană fizică (poate fi și din România).

Societatea poate fi administrată și reprezentată de unu sau mai mulți administratori. Administratorii pot să semneze împreună sau separat. Primii administratori sunt numiți prin hotărârea adunării generale a asociaților (AGA) de constituire. Administratorul semnează un specimen de semnătură la notariat. Societatea poate să schimbe administratorul în orice moment prin Hotărâre AGA, care se declară la Registrul Comerțului.

În caz de nevoie, societatea poate încheia cu administratorul un contract de administrare în care să specifice drepturile și obligațiile lui. În contract poate fi precizată și remunerația administratorului, iar pentru aceasta se vor plăti contribuții.

Administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea și semnează o declarație că nu va deveni administrator în altă societate comercială din Bulgaria cu același domeniu de activitate, fără acordul adunării generale a asociaților.

Denumirea societății poate fi verificată online și rezervată la Registrul. Orice societate declară un sediu la care primește corespondență și la care se află o persoană de contact. Orice scrisoare, adresată către sediul societății, se consideră primită legal.

Societatea cu răspundere limitată se înregistrează la Registrul Comerțului. Registrul Comerțului emite un Certificat constatator în care sunt trecute informațiile principale despre societate: denumirea, codul de înregistrare, sediul și adresa, domeniile de activitate, asociații, administratorii, valoarea capitalului social subscris și vărsat.

O dată pe an adunarea generală a asociaților aprobă bilanțul și situațiile financiare ale societății. AGA aprobă și distribuirea dividendelor către asociați.

Asociatul poate să vândă părțile sociale prin cesiune. Cesiunea se face prin contract de cesiune, semnat și legalizat la notariat. Cesiunea se declară la Registrul Comerțului. Odată cu cesiunea poate fi schimbat și administratorul.

Etapele înregistrării unei firme

Etapele pentru înființarea unei firme în Bulgaria sunt:

Etapa 1 - Redactarea actelor.

 • Forma juridică recomandată este S.R.L. În Bulgaria un SRL cu asociat unic se numește EOOD, iar cu mai mulți asociați - ООД;
 • Structura - câți asociați, valoarea părților sociale și administratori;
 • Capitalul social - poate fi de 2 leva sau mai mult;
 • Denumirea firmei - vom verifica pe site-ul Registrului dacă este disponibilă;
 • Sediul - noi vă putem oferi o adresă în orașul Ruse;
 • Domeniile de activitate - cu ce se va ocupa firma.

Toate aceste informații pot fi comunicate pe email la office@contabil.bg.

Etapa 2 - Înregistrarea la Registrul Comerțului.

 • Toți asociații și administratori vin în Bulgaria;
 • Asociații și administratorii semnează actele societății;
 • Specimenul de semnătură se legalizează la notariat;
 • Se deschide un cont la banca comercială în care asociații depun capitalul social;
 • Taxele pentru Registrul Comerțului se plătesc la bancă;
 • La Registrul Comerțului se face rezervarea de denumire;
 • La Registrul Comerțului se depun toate actele societății.

Pentru depunerea actelor la Registrul Comerțului este necesară prezența fizică a asociaților și administratorilor. Etapa 2 durează în jur de o oră și jumătate.

Etapa 3 - Firma operațională.

 • Aproximativ o săptămână după depunerea actelor, Registrul Comerțului eliberează Certificatul Constatator.
 • Se face ștampila;
 • Se retrage capitalul social;
 • Se deschide contul curent;
 • Dacă doriți un cont curent în România se face apostila după Certificatul Constatator;
 • Se semnează un contract de contabilitate cu o firmă de contabilitate - se poate semna cu firma noastră Conta Plus OOD;
 • Spatiu - în caz de nevoie firma poate închiria un birou, magazin, teren sau depozit;
 • Angajați - pot fi semnate contractele de muncă cu salariații;
 • Contracte - societatea fiind deja o persoană juridică poate să semneze contractele cu partenerii;
 • Pe firmă se pot înmatricula mașini.

Etapa 4 - Înregistrarea în scopuri de TVA.

Înregistrarea în scopuri de TVA și ca operator intracomunitar se face la Agenția Națională de Administrare Fiscală din Bulgaria și durează până la 14 zile;

Cu această procedură ne ocupăm noi;

Firma va fi înscrisă în sistemul VIES (în care sunt trecute toate firmele din UE, care au voie să aplice cota zero de TVA). Firma poate să emită facturi și să încaseze bani;

Forma juridică cea recomandată de noi pentru o firmă din Bulgaria este Societatea cu răspundere limitată. Societatea va fi o persoană juridică din Bulgaria. Răspunderea acționarilor este limitată până la valoarea capitalului social. Firma poate fi înregistrată cu capital social de doar 2 leva (1 euro);

Impozitul pe profit în Bulgaria este de 10%, iar pe dividende - 5%;

Firma va putea să emită și să primească facturi fără TVA (cu cota zero de TVA);

Firma va putea să-și deschidă conturi bancare în Bulgaria la care să aibă acces online direct în România.